Navšechnočas

Navšechnočas

O nás
Jedním ze dvou předmětů zájmu a cílů spolku je podpora rodin, které dlouhodobě pečují o dítě s postižením.
Z našich dlouholetých zkušeností víme, že fyzickéi psychické síly rodičům po čase ubývají a péče o děti se stává s časem náročnější.

Rodinám, které pečují dlouhodobě o osobu s postižením a jsou z tohoto důvodu vystaveny dlouhodobě velké psychické a fyzické zátěži, spolek poskytuje respitní a odlehčovací služby.

Spolek má za úkol podporovat rodiče v tom, aby pečovali nejen o své děti, ale také o sebe, o své zdraví a psychickou pohodu.

Víme, že to není lehké, ale zkoušíme to.Druhým, rovnocenným předmětem zájmu spolkuje je výměna, prohlubování a šíření informací v oblasti skupinové psychoterapie a poradenství mezi odbornou i laickou veřejností.

Spolek poskytuje konzultační služby.

Posláním spolku je podpora duševního a duchovního růstu člověka v kontextu jeho profesionálního i osobního zaměření.

Spolek organizuje a realizuje vzdělávací a výcvikové projekty pro odbornou veřejnost.