Navšechnočas

O nás
Jedním ze dvou předmětů zájmu a cílů spolku  je podpora rodin, které dlouhodobě pečují o dítě s postižením.
Z našich dlouholetých zkušeností víme, že fyzické i psychické síly rodičům po čase ubývají a péče o děti se stává s časem náročnější.

 Rodinám, které pečují dlouhodobě o osobu  s postižením  a jsou z tohoto důvodu vystaveny dlouhodobě velké psychické a fyzické zátěži, spolek poskytuje respitní a odlehčovací služby.

Spolek má za úkol podporovat rodiče v tom, aby pečovali nejen o své děti, ale také o sebe, o své zdraví a psychickou pohodu.

Víme, že to není lehké, ale zkoušíme to.
 
Druhým, rovnocenným předmětem zájmu spolkuje  je výměna, prohlubování a šíření informací v oblasti skupinové psychoterapie a poradenství mezi odbornou i laickou veřejností.
 Spolek poskytuje konzultační služby. Posláním spolku je podpora duševního a duchovního růstu člověka v kontextu jeho profesionálního i osobního zaměření. Spolek organizuje a realizuje vzdělávací a výcvikové projekty pro odbornou veřejnost.

Navštivte nás na U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3, viz Kontakt.